Ubezpieczenia grupowe Mielec

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Mielec

Mielec - ubezpieczenia grupowe. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Mielcu. Mielecka oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Mielec - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.